Xarxes de comunicació

Veu i dades

 

Instal·lación, reparació, configuració i manteniment de xarxes informàtiques.

  • Conexió entre ordinadors.
  • Accés a Internet controlat.
  • Xarxes de fibra optica.
  • Cablejat estructurat.

Xarxes de cable.

Amb xarxes de cablejat de coure de Cat.6 podem arribar a oferir unes velocitats de transmissió de 1Gbps, tot i que en l’actualitat el cablejat més empleat és el de categoria 5e, el qual treballa sense cap mena de problema  a velocitats de fins a 100Mbps.
A les xarxes de cablejat  prima la seguretat de les instal·lacions. Al tractar-se de xarxes que treballen sobre un via física (el cable),  és molt més difícil el poder patir intrusisme a la xarxa, dons per poder accedir-hi s’ha de “punxar” el cablejat.
No treu, però,  els riscos d’accés des de l’exterior si la xarxa està connectada a Internet.  En cas de necessitar connectar la xarxa a Internet és recomanable treballar amb firewals i anti virus. En cas de necessitat es poden realitzar enllaços en fibra òptica, aquests tipus de xarxes només s’utilitzen  a molt llargues distàncies o en llocs a on la necessitat de velocitat en transmissió de dades en imprescindible.

Xarxes mixtes.

Són aquelles xarxes a on cal treballar amb cablejat i wi-fi. De fet, cada dia és més habitual parlar de xarxes mixtes per assegurar una cobertura total dels edificis o espais en els que es desitja donar el servei.

Wifi

  • Ampliacions de cobertura Wifi.
  • Enllaç entre edifics.
  • Wifi per a comunitats de veïns.

Xarxes Wi-fi.

Les xarxes wi-fi, tot i que són més vulnerables al intrusisme,  avui en dia ja són gairebé imprescindibles a tot arreu, amb la proliferació dels dispositius mòbils (smartphones, tablets,  ordinadors portàtils, …) s’ha creat la necessitat de poder accedir a les xarxes sense cables. Oferim el servei de desplegament de xarxes wi-fi en totes les mesures:  des de el particular que no té prou cobertura a la seva vivenda fins a l’empresa que necessita enllaçar dos edificis distanciats. També oferim el desplegament de xarxes wi-fi per comunitats de veïns.

Xarxes mixtes.

Són aquelles xarxes a on cal treballar amb cablejat i wi-fi. De fet, cada dia és més habitual parlar de xarxes mixtes per assegurar una cobertura total dels edificis o espais en els que es desitja donar el servei.