Obra nova ICT – ICT2

· Edificacions unifamiliars.
· Edificacions Plurifamiliars.
· Xarxes de CATV.
· Comunicacions en naus industrials.

 

Realitzem instal·lacions d’ICT a obra nova. Hem realitzat instal·lacions en més de 10.000 habitatges d’obra nova, tant d’àmbit unifamiliar com plurifamiliars.

Oferim serveis complets “Clau en mà”, Realització, visat i registre dels projectes ICT així com dels butlletins, protocols de proves i sol·licitud del certificat final d’una ICT. Per a la realització dels projectes treballem de la mà de les millors enginyeries de Catalunya.

Executem projectes realitzats per altres enginyeries.

Inscrits al registre d’instal·ladors de telecomunicacions en les categories A, B, C, F de la Generalitat de Catalunya amb el No. 4219